Kikapcsolás

Ha a kompresszort nem használja, akkor a nyomás érzékelőt kapcsolja ki, azaz kikapcsoláskor a nyomás érzékelő gombját állítsa „0” helyzetbe.

Ezután a gépet csatlakoztassa le az áramforrásról, de a kikapcsolást semmikép ne hálózati dugó kihúzásával intézze.

Áramforrásról leválasztás után a megmaradt levegőt engedje ki a tartályból szelepen keresztül.

Fontos, hogy ne nyúljon a kompresszor forró csöveihez és a motorhoz, mert könnyen égési sérüléseket szerezhet.

Kompresszor legyen kikapcsolt állapotban